Подписаха новия КТД с бургаските културни организации

Снимка: Морски вести


Кметът Димитър Николов подписа с представители на синдикалните организации новия Колективен трудов договор с културните организации в общината. Документът регламентира трудовите правоотношения между страните.

При подписването на документа кметът Димитър Николов обсъди с представителите на синдикатите въпроси, свързани с дейността на културните организации. Сред коментираните теми бе и работата им в условията на епидемичната обстановка, породена от COVID-19.

Димитър Николов заяви, че въпреки трудностите, породени от извънредната ситуация, Община Бургас е направила няколко успешни стъпки за развитието на културния живот в града. Сред тях са обновяването на Дома на нефтохимика, строителството на новата модерна библиотека и новия детски научен център в зоната за обществен достъп на пристанището.

На подписването на документа присъстваха още зам.-кметът по култура, туризъм и спорт Диана Саватева и директорът на дирекция "Култура и връзки с обществеността" Весела Йорданова.

Последни новини