Почитаме Св.Стефан

Снимка: Интернет


Днес на третия ден от Рождество Христово почитаме паметта на Свети Стефан. Той е първият християнски мъченик, а името му значи венец. Имен ден днес празнуват Стефан, Стефана, Венко, Стоян, Стоимен и всички производни от тях имена.

Св. Стефан бил първият от дяконите, ръкоположени да се грижат за хората в християнската Йерусалимска община. Затова и се наричал архидякон. Той бил изпълнен с вяра, с Дух Светий и вършел чудеса. В онова време в Йерусалим числото на вярващите все повече се увеличавало. Дори мнозина от еврейските свещеници се обърнали към Христа. Това силно обезпокоило членовете на синедриона. Те встъпили в спор със Стефан, но не могли да противостоят на духовната сила и мъдрост, с която били изпълнени неговите думи. Затова те прибегнали до друг метод като настроили народа срещу него, обвинили го, че уж хули Бога и дори намерили лъжесвидетели. Така го извикали в Еврейското самоуправление.

Вместо да се защитава, светецът изобличил своите обвинители, че именно те непрестанно нарушават закона, макар да се хвалят с неговото изпълнение. Също така им припомнил и всички благодеяния на Господа към еврейския народ как Той го спасил от тежкото египетско робство,как чудесно го опазил сред пустинята и др. и въпреки това избрания народ разпнал Божия Син Иисус Христос. Така той възбудил яростта и злобата на слушателите. А Стефан, изпълнен от Дух Свети, веднага прекъснал речта си, погледнал на небето към открилото се пред очите му божествено видение и радостно извикал: "Ето, виждам небесата отворени и Сина човечески да стои отдясно на Бога!"

Тогава всички се нахвърлили върху него и като го измъкнали навън започнали да хвърлят камъни върху него. А той се молил и казвал: "Господи Иисусе, приеми духа ми!" След това коленичил и извикал с висок глас: "Господи, не зачитай им тоя грях!". С тези думи той починал.

По света има много храмове, посветени на Св. Срефан. Такива черкви има и в България. Най-открояващата се обаче е желязната „Св. Стефан", която се намира в Истанбул и е емблема на борбата ни за църковна независимост от Цариградската патриаршия през 19 век.

Последни новини